Nasza oferta

« Oferta

TSA 325

Drzwi karuzelowe

Napęd dla dowolnej średnicy w granicach od 1800 mm do 3600 mm i wysokości przejścia do 3000 mm
Zakres zastosowania:
 • do budynków o wysokim standardzie
 • do budynków klimatyzowanych w celu ograniczenia wymiany ciepła z otoczeniem
Rodzaje drzwi:
 • dowolna średnica w granicach od 1800 mm do 3600 mm i wysokości przejścia do 3000 mm (większe wysokości na zapytanie)
 • dwu- trzy- lub czteroskrzydłowe
 • całoszklane
 • z pierścieniem górnym o grubości 200 mm
Opcjonalnie:
 • oświetlenie
 • chodniki
Dane techniczne:
 • pobór mocy max.320 W
 • stopień ochrony IP 20
 • zakres dopuszczalnych temperatur
  pracy 20°C - 40°C
 • ekwiwalentny współczynnik tłumienia
  dźwięku ≥ 70 dB
TSA_325
Charakterystyka wyrobu:
 • wodoszczelny dach na zewnątrz budynku
 • konstrukcja wykonana z wąskich profili aluminiowych
 • nowoczesne inteligentne sterowanie
 • regulowana standardowa prędkość obrotu w zakresie 200 -1000 mm/s
 • regulowana prędkość oczekiwania w zakresie 50 -800 mm/s
 • regulowana prędkość ruchu wolnego (letnia wymiana powietrza) w zakresie 100 -800 mm/s
 • łatwa zmiana trybów pracy przy użyciu panelu sterującego
 • automatyczne wykrywanie usterek i sygnalizowanie ich na wyświetlaczu LED
 • łatwość obsługi
Funkcje bezpieczeństwa:
 • Zabezpieczenie przed najechaniem. Drzwi po dotknięciu skrzydłem osoby przechodzącej albo przebywającej we wnętrzu urządzenia natychmiast zatrzymują się i ruszają ponownie po czasie 1-2 s.
 • Zabezpieczanie słupa przedniego. Jeżeli przechodzący albo jakiś przedmiot zostanie ściśnięty między skrzydłem i słupem przednim, zadziała zabezpieczająca listwa kontaktowa, która spowoduje natychmiastowe zatrzymanie skrzydeł (hamowanie awaryjne). Następnie hamulec zostaje zwolniony, drzwi dają się obracać ręcznie. Po zwolnieniu nacisku na listwę zabezpieczającą drzwi po 3 s wracają do normalnej prędkości.
 • Zabezpieczenie obszaru przed słupem przednim. Jeżeli czujka zabezpieczająca wykryje człowieka albo przedmiot w obszarze między słupem przednim i skrzydłem i jednocześnie odległość między krawędzią słupa i skrzydła będzie mniejsza od ustalonej granicznej, drzwi zostaną zatrzymane za pomocą hamulca, następnie hamulec zostanie zwolniony i drzwi po upływie 2-3 s ruszają ponownie (o ile sensor nie jest aktywowany).
 • Reakcja na przeszkodę. Jeżeli drzwi z jakiegoś powodu zostaną zablokowane, napęd wyłącza się i przez wybrany czas (10s) pozostaje wyłączony.
 • Zabezpieczenie przed nadmierną prędkością. Jeżeli drzwi zostaną zbyt szybko popchnięte ręcznie, napęd spowoduje ich przyhamowanie do wstępnie zadanej prędkości zarówno przy włączonym jak i wyłączonym napięciu.
 • Funkcja wyłączenia awaryjnego. Po wciśnięciu przycisku awaryjnego (NOT-AUS) drzwi zostają natychmiast zatrzymane za pomocą hamulca. Po zatrzymaniu hamulec zostaje zwolniony, drzwi mogą być obracane ręcznie.
 • Rygowanie, drzwi mogą być ryglowane w położeniu zatrzymanym w trybie pracy. Włączenie rygla powoduje jednocześnie zadziałanie zabezpieczenia, które uniemożliwia uruchomienie drzwi bez zwolnienia rygla.
Tryby pracy automatu:
 • auto, podstawowy tryb pracy drzwi.
 • noc, drzwi są wyłączone i unieruchomione, uruchomienie za pomocą specjalnego nocnego aktywatora
 • obrót, drzwi obracają się z prędkością oczekiwania a po aktywacji przez zewnętrzny aktywator przyspieszają do prędkości standardowej. Po zaniku sygnału z aktywatora wracają do prędkości oczekiwania.
 • wyjście, wykorzystywany przy zamykaniu budynku. Aktywna jest tylko czujka wewnątrz budynku.
 • ręczny, drzwi można obracać ręcznie. Jeśli po ustalonym czasie nikt ich nie obróci to skrzydła wrócą do krańcowego położenia i tam się zatrzymają.
drzwi karuzelowe TSA 325 Legenda:
A-Ścianka boczna,B-Skrzydło,C-Oś krzyżaka,
D-Słup tylny,E-Krawędź skrzydła,F-Powierzchnia tylna,G-Słup przedni.
Copyright © 2006 "Polger"-J.K. Jerzy Korczak
wykonanie:Bieznik71