Nasza oferta
« Oferta

rsz 5Czujka dymu z zasilaczem


Opis urządzenia:
Czujka dymu z zasilaczem GEZE RSZ 5 jest lokalną czujką do wczesnego wykrywania ognia przeznaczoną do sterowania urządzeniami blokującymi drzwi przeciwpożarowe w położeniu otwarcia.
Czujka jest wyposażona w zintegrowany zasilacz dostarczający prąd stały o napięciu 24 V do urządzeń blokujących skrzydło drzwi w położeniu otwartym.
Czujka RSZ 5
Schem1 Czujka RSZ 5
Czujka z zasilaczem RSZ 5 może współpracować zarówno z blokadami elektromechanicznymi samozamykaczy drzwiowych, jak i elektromagnesami przytrzymującymi skrzydła drzwiowe w położeniu otwartym. Możliwe jest dołączenie dodatkowych czujek dymowych. Czujka może pracować lokalnie, odcinając zasilanie blokad drzwiowych w przypadku wykrycia dymu w bezpośredniej bliskości drzwi, może być również sterowana z centrali sygnalizacji alarmu pożarowego albo z centrali oddymiającej za pomocą styku bezpotencjałowego odcinającego dopływ napięcia 230 V do zasilacza RSZ 5. Możliwe jest również odcinanie zasilania za pomocą przycisków.
Dane elektryczne:
 • Wykrywanie dymu -czujka typu rozproszeniowego.
 • Napięcie robocze 230 V AC, 80mA, 50Hz.
 • Napięcie wyjściowe zasilające blokady 24 V DC
 • Maksymalne obciążenie zasilacza czujki urządzeniami zewnętrznymi 230 mA
 • Temperatura otoczenia -5°C do +50°C
 • Bezpiecznik zwłoczny 315 mA „L”
Wartości przyłączeniowe:
 • TS 4000 E = 45 mA
 • TS 5000 E = 100 mA
 • TS 5000 E-IS = 200 mA
 • TS 550 E = 110 mA
 • TS 550 E-IS = 220 mA
 • TSA 160 F = 60 mA
 • TSA 160 F-IS = 60 mA
Schem2 Czujka RSZ 5
 1. Zasilacz
 2. Zespól wykrywania dymu
 3. Wskaźnik stanu pracy <zielona dioda luminescencyjna>
 4. Wskaźnik alarmu <czerwona dioda luminescencyjna>
 5. Styk bezpotencjałowy do zewnętrznej czujki wykrywania dymu: maks. 30V prądu stałego/1A/30V
 6. Mostek zwierający
 7. Przyłącze dla dodatkowych czujek dymowych GEZE RSZ5 <maksymalnie 2 sztuki>
 8. Przyłącze dla samozamykaczy drzwiowych i elektromagnesów
Copyright © 2006 "Polger"-J.K. Jerzy Korczak
wykonanie:Bieznik71